Sítě a infrastruktura

Přeměna energetiky se neobejde bez distribučních sítí. Vzhledem k integraci obnovitelných a decentrálních zdrojů energie nezávislých na počasí a denní době hrají ústřední úlohu při zajišťování distribuce elektrické energie. Pracujeme na vývoji efektivních a inteligentních měřicích a řídicích systémů (chytré sítě), abychom sítě dále zefektivnili a zpružnili. Aby se elektřina a plyn dostaly i v budoucnosti tam, kde je energie právě zapotřebí, chceme i nadále investovat do modernizace a rozšiřování infrastruktury našich sítí.

Obchod

V současné době dodáváme energii spolehlivě a za dobrou cenu přibližně 16 milionům odběratelů elektřiny a 7 milionům odběratelů plynu na 11 evropských trzích. Ve srovnání podle odbytu resp. podle počtu zákazníků patříme v současné době v Německu, Nizozemsku a Velké Británii k největším poskytovatelům elektřiny a plynu. Také na mnoha trzích střední a jihovýchodní Evropy jsme v současné době na předních místech v prodeji elektřiny a plynu.

Spolu s přeměnou energetických trhů se mění i chování našich zákazníků. Stále více domácností elektřinu nejen odebírá, nýbrž také vyrábí a skladuje pro své potřeby. Současně však očekává produkty, které jsou uzpůsobeny podle jejich individuálních potřeb. Proto se chceme v zesílené míře zaměřit na další rozvoj decentrálních a inteligentních energetických řešení, jako je SmartHome (chytrá domácnost).

Pracujeme na technologiích budoucnosti pro energetický svět zítřka. V mnoha útvarech podniku se pracovníci věnují výzkumu a vývoji inovativních produktů a služeb. Kromě toho kooperujeme v mezinárodním měřítku s mladými startupy a za tímto účelem jsme zastoupeni vlastními inovačními týmy na startupové scéně v Silicon Valley, Tel Avivu a Berlíně.

Obnovitelné zdroje energie

Plánujeme, budujeme a provozujeme zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Naším cílem je plynulý rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropě, a to vlastními silami a s partnery. Tak to budeme schopni společně čelit výzvám přeměny energetiky.

Zvlášť silně jsme v současné době zastoupeni na našem domovském trhu v Německu, za nímž následuje Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko a Polsko. Jsme také jedním z největších evropských provozovatelů větrných elektráren na pevnině. V současné době se soustředíme na další rozvoj našich aktivit v oblasti pevninských a mořských větrných parků a výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách. Kromě toho také zkoumáme možnosti vstupu na nové trhy s využitím nových technologií, jako např. velké fotovoltaické elektrárny, případně i mimo naše klíčové evropské trhy.

Mohlo by vás to zajímat  Jak optimalizace webu dostane firmu z Prahy mezi digitální superstar