Posláním nákupu 

Společnost se dlouhodobě zaměřuje na poskytování svých produktů ve vysoké kvalitě a s maximální spolehlivostí. Tuto strategii však lze naplnit pouze za předpokladu kvality a spolehlivosti celého dodavatelského řetězce. Proto při výběru našich partnerů zohledňujeme úroveň kvality dodávaných služeb. Doposud se hodnocení kvality dodávek promítalo pouze do procesu schvalování dodavatelů, kteří jsou vyzýváni k účasti ve výběrových řízeních. Nyní budeme navíc kvalitu oceňovat, tj. rozhodli jsme se kvalitu zahrnout do hodnocení nabídek ve výběrových řízeních. Jinými slovy, kvalitní dodavatel může zvítězit ve výběrovém řízení přesto, že jeho nabídková cena bude vyšší než cena méně kvalitního konkurenta.

  • Vytváříme transparentní obchodní vztahy založené na principu fair play a vzájemném respektu.
  • Předvídáme změny, které mohou mít na naši činnost dopad, a využíváme každé příležitosti.
  • Dbáme na profesionalitu, odbornost, ochotu a schopnost spolupracovat.
  • Orientujeme se na výsledek – kvalita za dobrou cenu. Průběžně inovujeme své nástroje a techniky.
  • Spolupracujeme se zákazníkem a pro-aktivně naplňujeme jeho potřeby, požadavky a očekávání.

Naši dodavatelé hrají důležitou roli při naplňování našeho poslání a při udržování naší pozice spolehlivého dodavatele energie se zajištěním vysoké bezpečnosti provozu energetických zařízení. To vyžaduje spolupráci s těmi dodavateli v oboru, kteří nám jsou schopni nabídnout nejvýhodnější podmínky. Kvalita, spolehlivost a efektivita pro nás mají prvořadý význam

Z důvodu zajištění maximální kvality dodávek a služeb provádíme pravidelné hodnocení našich dodavatelů z hlediska výkonnosti, kvality dodávek a celkové úrovně spolupráce. Se svými dodavateli se snažíme vzájemnou spolupráci dále rozvíjet.