Letní filmová škola Uherské Hradiště

Gasnnogy je již tradičním podporovatelem Letní filmové školy Uherské Hradiště.

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již řadu let největším nesoutěžním filmovým festivalem v České republice. Již od roku 1964 je cílem akce rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a filmových nadšenců (z nich velkou část tvoří středoškolští a vysokoškolští studenti) a seznamovat je s filmovým uměním v nových a netradičních souvislostech. Po roce 2000 zaznamenala LFŠ výrazný rozvoj – ze semináře primárně zaměřeného na členy filmových klubů se stala druhou největší filmovou akcí na území České republiky, kterou každoročně navštíví tisíce diváků (v posledních letech vždy kolem 5000 návštěvníků). Filmy jsou promítány v 7 sálech a 2 letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Letní filmovou školou pořádá Asociací českých filmových klubů.

Letní filmová škola není pouze filmovým festivalem, ale nabízí také systematickou výuku filmem a o filmu. Program festivalu každoročně obsahuje tematické přednášky, besedy s výraznými filmovými tvůrci, workshopy, semináře a diskusní panely.

V Uherském Hradišti se na plátně Letního kina innogy na Masarykově náměstí uskutečňuje také Studentský maraton. Česká televize, Filmovka a innogy nabízí divákům průřez studentskou filmovou tvorbou. V pořadu, vysílaném na České televizi živě z Uherského Hradiště, jsou představovány animované i hrané filmy mladých autorů ze středních a vysokých škol z celé České republiky. V přehlídce obsahující práce, které vznikly za poslední rok, nechybí komedie, pohádka, drama, ani dokument.