Skladování plynu

Podzemním zásobníkem se rozumí veškerá podpovrchová a povrchová zařízení nutná pro skladování.

– Pro skladování zemního plynu se využívají přírodní nebo umělé prostory v podzemních geologických souvrstvích.
– Podzemní zásobníky zemního plynu se rozdělují do dvou základních typů: porézní zásobníky a kavernové zásobníky.

Odpovědná firma
Jsme si vědomi své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům.

– Klademe maximální důraz na ochranu životního prostředí.
– Dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců.
– innogy Gas Storage vytvořila vlastní grantový program na podporu rozvoje regionů a obcí v místech svého působení.
– V rámci iniciativy innogy Companius se společnost zaměřuje na podporu dobrovolnictví svých zaměstnanců.