Rating dluhopisů: jak se v něm vyznat a minimalizovat rizika

Cenným nástrojem ve službách investorů je tzv. rating dluhopisů. Ten pomáhá konkrétní investiční příležitosti vyhodnotit z hlediska zisku i eventuálních rizik. Ačkoli jej můžeme označit za spolehlivý zdroj informací a dobré vodítko, vždy je do určité míry subjektivní a rozhodně se nejedná o neomylnou garanci. Jak s ním tedy pracovat?

Co je rating dluhopisů a jak funguje?

Rating bychom mohli definovat jako hodnocení důvěryhodnosti či bonity vydavatele dluhopisu a pravděpodobnosti, že cenný papír bude včas a řádně splacen. Při jeho stanovení hraje důležitou roli finanční situace emitenta, zdaleka ovšem nejde o jediný faktor. Pohlíží se například na dobu existence firmy, odvětví, ve kterém podniká a dosavadní výše úvěrů. 

Po zhodnocení všech ukazatelů je emitent zařazen do ratingové třídy označované kódy A až D, přičemž třída A představuje riziko nejnižší, třída D naopak to nejvyšší. V rámci jednotlivých tříd pak může docházet k diverzifikaci a zpřesnění ratingu s použitím dalších písmen či znamének (např. rating AAA+). 

Jaké jsou rizika spojená s investováním do dluhopisů?

U dluhopisů obecně hovoříme o třech hlavních rizicích – riziku inflace, změny úrokových sazeb a tzv. kreditním riziku emitenta. Ten bychom jinými slovy mohli popsat jako nebezpečí bankrotu. Vlivem inflace či změny míry úroků mohou investoři ztratit jednotky procent, ale v případě bankrotu je v sázce vše. Proto je solventnost vydavatele dluhopisů tak důležitá. Všechny tyto faktory rating dluhopisů bere potaz. 

Jak minimalizovat rizika při investování do dluhopisů?

Dvě nejdůležitější rady, které můžete jako investoři dostat, zní:

  1. Pečlivě si vybírejte společnosti, kterým své finanční prostředky půjčujete. 
  2. Své investiční portfolio diverzifikujte. 

Ratingu dluhopisů můžete důvěřovat, přesto však není od věci si danou korporaci „proklepnout“. Nejde o nic složitého, spoustu klíčových informací je dostupných na internetu, protože společnosti jsou ze zákona povinny je zveřejňovat. Jde například i o důležité účetní závěrky, které najdete v Obchodním rejstříku, nebo osoby stojící ve vedení společnosti. Ty si pro změnu můžete prověřit v Insolvenčním rejstříku. 

Mohlo by vás to zajímat  Top 4 trendy vzorů 3D povlečení

S dluhopisy jsou vždy spojená určitá rizika. Proto se doporučuje peníze neinvestovat jen jedním směrem. Aby vaše portfolio bylo co nejrozmanitější, investujte do více společností působících v různých odvětví. 

Jaké jsou výhody a nevýhody investování do dluhopisů?

Ze statistik vyplývá, že oblíbenost dluhopisů roste. Pro jaké výhody jim mnoho investorů dává přednost a to i před akciemi? 

  • Možnost jejich jednoduchého nákupu 
  • Stálý přehled o vývoji investice
  • Snadná prognóza výnosů v budoucnosti – kolik získáte, víte dopředu
  • Relativně vysoký, pravidelný a jistý výnos

Na druhou stranu jsou s nimi spojeny i určité nevýhody a rizika, kterých by si investor měl být vědom, popřípadě se je pokusit minimalizovat. 

  • Často vysoká nominální hodnota nedostupná pro drobné investory 
  • Riziko bankrotu korporace
  • Zdanění dluhopisů
  • Minimální doba držení 3 roky pro osvobození od placení daně z úroků v rámci příjmů

Jaký je vývoj trhu s dluhopisy v posledních letech?

V posledních letech jsme svědky rychle rostoucí inflace, které se nízké úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech nedokáží vyrovnat. Přesně to je důvod, proč se celá řada investorů odvrátila od těchto tradičních investičních titulů a dává přednost nákupu dluhopisů. 

Korporátní dluhopisy představují pouze jeden z jejich typů, nicméně slibují zdaleka nejvyšší výnosy. Jejich nabídka značně vzrostla, což sice znamená více příležitosti, zároveň by vás jejich záplava měla donutit k maximální obezřetnosti. Právě v důsledku rostoucí nabídky ČNB vydala desatero rad, které mohou investorům při nákupu pomoci.

Závěrečné doporučení pro investory

V době, kdy vlivem vysoké inflace peníze na běžných, spořících účtech a termínovaných vkladech jen ztrácí svou kupní sílu, je investice do korporátních dluhopisů zajímavou příležitostí. Abyste ji využili co nejlepším možným způsobem, velmi dobře si vybírejte, do jaké společnosti své peníze investujete. Rating dluhopisů je dobrým ukazatelem, který vám při tom může pomoci. Své rozhodnutí byste však neměli zakládat pouze na něm. 

Mohlo by vás to zajímat  Permanentní make-up: cena, tipy a rady, které vám usnadní výběr

Jak své peníze zhodnocujete vy? Investujete pravidelně?